Miejsce: ONLINE, Digital Knowledge Village. Termin: 23 listopada 2020. Godzina: 10:00-14:00

4. DOROCZNA KONFERENCJA Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

FINSKILLS 2020 ONLINE

23 listopada 2020

godzina: 10:00-14:00

SPOŁECZNOŚĆ SEKTORA FINANSOWEGO. postCOVID2020-2021:
STRATEGIA ROZWOJU CZY PRZETRWANIA.

PRZESŁANIA 4. KONFERENCJI SRK SF

  • Kryzys pandemiczny przyspieszył i postawił nowe wyzwania dla rozwoju społeczności sektora finansowego
  • Społeczność sektora finansowego stoi przed odpowiedzią na pytanie: chcemy być liderem zmiany czy gonić peleton, inwestować czy ciąć koszty
  • Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych i sektora finansowego wymaga współpracy dla wypracowania sieci bezpieczeństwa dla utrzymania potencjału kadrowego sektora i dopasowania go do potrzeb nowej rzeczywistości, „nowej normalności”
  • Należy postawić na nowy model uczenia się cyfrowego pracowników sektora finansowego, wspólnie opracować, wdrożyć i stale rozwijać nowy model. To zadanie dla pracodawców, uczelni, firm szkoleniowych, pracowników oraz instytucji publicznych
  • SRK SF platformą współpracy na rzecz nowego modelu uczenia się: przez całe życie, z wykorzystaniem technologii, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy

PROGRAM

Godz. Temat Prowadzący
10:00-10:15 Wystąpienia otwierające Mariola Szymańska-Koszczyc, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji
10:15-10:35 Postcovidova „reaktywacja” rewolucji cyfrowej w usługach finansowych – wyzwania, zagrożenia i szanse Piotr Czarnecki, wieloletni Prezes Raiffeisen Bank Polska SA
10:35-10:55 Polski sektor finansowy „po” covidowej burzy: mapa szans i zagrożeń dla stabilności i potencjału rozwojowego sektora Magdalena Legęć, Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji
10:55-11:25 Transformacja cyfrowa środowiska pracy i rozwoju w sektorze: covidowe przyspieszenie czy zimny prysznic. Wyniki badania SRK SF 2020 dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, DELab UW
11:25-11:40 Kompetencje przyszłości: czego się uczyć aby przetrwać cyfrową rewolucję Jowita Michalska, Digital University
11:40-11:55 Jak świat uczy się dzisiaj. Przegląd dobrych praktyk edukacyjnych ze świata Beata Jarosz Future Collars
11:55-12:15 PRZERWA NA KAWĘ  
12:15-13:15 Panel dyskusyjny: ZBUDUJMY SPÓJNY EKOSYSTEM UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W SEKTORZE FINANSOWYM Moderator: Mariola Szymańska-Koszczyc, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji
  • dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, Politechnika Warszawska
  • prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska, Akademia Leona Koźmińskiego
  • Dagmara Różańska, Warta SA
  • Joanna Czarnecka, Bank PKO BP
  • Piotr Piasecki, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, PIFS
13:15-13:35 Odwaga, ryzyko, biznes Prof. Krzysztof Obłój, Akademia Leona Koźmińskiego
13:35-13:50 Mapa drogowa dla rozwoju społeczności sektora finansowego – podsumowanie Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji, ZBP
13:50-14:00 Zamknięcie konferencji Mariola Szymańska-Koszczyc, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji, WIB

PRELEGENCI

Piotr Czarnecki

wieloletni Prezes Raiffeisen Bank Polska SA

Beata Jarosz

Współzałożycielka i Prezes Future Collars

dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

Prezes Fundacji Młodej Nauki, Politechnika Warszawska

Magdalena Legęć

Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Jowita Michalska

Founder, CEO, Digital University

prof. Krzysztof Obłój

Akademia Leona Koźmińskiego

Piotr Piasecki

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, Polska Izba Firm Szkoleniowych

Krzysztof Pietraszkiewicz

Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Prezes Związku Banków Polskich

prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Akademia Leona Koźmińskiego

Dagmara Różańska

WARTA SA

Mariola Szymańska-Koszczyc

Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Wiceprezes Zarządu WIB

dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska

DELab UW

Projekt POWR.02.12.00-00-0001/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

logadol

Lider projektu

obraz_2020-10-21_163241

Sekretariat SRK Finanse
  Solec 38 lok. 104
  00-394 Warszawa
  22 182 31 70
  rada@wib.org.pl
  www.rada.wib.org.pl

Przewiń na górę
Skip to content